PL - Strona 3 z 3 - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa
Nataliia Molodeisheva

Specjalista d/s obsługi administracyjnej
Języki: polski, rosyjski, ukraiński, angielski

adres email: nmolodeisheva@poraj.com

Cezary Bolechowski

Asystent prawny | absolwent prawa UAM

Jego zainteresowania skupiają się w szczególności na postępowaniach spornych w zakresie naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw autorskich.
Laureat 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie z prawa własności intelektualnej IP Challenge 2020 (2020 r.). Finalista VII ogólnopolskiego konkursu z postępowania karnego (2019 r.). Finalista XVI ogólnopolskiego konkursu Eye on Tax (2021 r.).

Języki: polski, angielski, niemiecki

adres email: cbolechowski@poraj.com