Zastrzeżenie znaku towarowego - ochrona i rejestracja znaku firmowego - zastrzeganie i zarejestrowanie logo - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

Домашня сторінка | Послуги | ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

Домашня сторінка | Послуги | ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

Знак перетворює фірму з фірми-невидимки у фірму впізнавану, створює / є нематеріальним активом фірми, що має ключове значення для її господарської діяльності.  В принципі, в сучасному світі фірма без свого товарного знака всього-на-всього не існує.

Товарний знак – це основний інструмент охорони і відмінності своїх товарів / послуг від товарів / послуг інших фірм, а також – ефективний засіб досягнення ринкової переваги.

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА / ТОВАРНИЙ ЗНАК

Товарним знаком є ​​кожне позначення, яке можна виразити графічно, що служить для індивідуалізації товарів / послуг підприємців – учасників ринку.

 

Товарні знаки дають можливість:

 

 • запобігти порушенням назви Вашої фірми або її товарних знаків, а також їх підробку,
 • захиститися від звинувачень у порушенні чужих прав на фірмові найменування / назви або торговельні марки,
 • не допустити погіршення іміджу Вашого знака в зв’язку з введенням на ринок товарів / послуг конкурентів гіршої якості під ідентичною / аналогічною назвою,
 • запобігти крадіжці Вашої оригінальної ідеї про те, як назвати / позначити товари / послуги,
 • заблокувати наплив більш дешевих, але гіршої якості товарів конкурентів під аналогічною назвою,
 • зашкодити введенню на ринок товарів / послуг під ідентичною / схожою маркою конкурентам, які мають значно більші можливості,
 • усунути необхідність постійно наново доводити свої права на назву фірми або її товарні знаки,
 • помітно скоротити тривалість судового провадження та знизити судові витрати.

 

Додаткові можливості, що з’являються завдяки товарним знакам:

 

 • основа маркетингу і формування іміджу торговельної марки,
 • захисні права на товарні знаки можна передати у спадок, а також розпоряджатися ними – продавати, дарувати, обмінювати, віддавати в заставу / поруку,
 • знаки є фірмовими активами та збільшують вартість фірми і можуть бути предметом вкладу, підставою отримання додаткового фінансування, гарантією зобов’язань (напр., кредитних),
 • джерело додаткових доходів: ліцензія, франшиза,
 •  спосіб зниження оподаткування: оренда, внесок,
 • за умови визнання марки загальновідомою, межі її охорони значно перевищує межі, вказаені під час її реєстрації.

 

Товарні знаки реєструються для позначення конкретних товарів / послуг, упорядкованих відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг   (МКТП) в обраних класах (1-34 – товарні класи, 35-45 – класи послуг).  На ринку можуть співіснувати товари з ідентичними назвами, але з різним призначенням (напр., НЕ буде конфлікту між ідентичними / схожими знаками, що наносяться на морозиво і танки).  Тільки в разі загальновідомих знаків охорона може поширюватися також на товари / послуги, не згадані в переліку товарів / послуг зареєстрованого знаку (напр. , Coca-Cola, Газпром, Mercedes, МИГ, Philips, Камаз, Nike, Лукойл, Reebok, Клинское, Смірнов і т.д. )

 

Товарні знаки можна зареєструвати в рамах:

 

 • національної процедури – на території конкретної країни:

         ◦ Польське Патентне Відомство (UPRP),

         ◦ національні патентні відомства в окремих країнах,

 • регіональної процедури – на території конкретного регіону:

         ◦ Відомство з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO),

         ◦ Бюро  Інтелектуальної Власності Бенілюксу (BOIP),

         ◦ Африканська Організація Промислової Власності (ARIPO),

         ◦ Африканська Організація Інтелектуальної Власності (OAPI),

 • міжнародної процедури (мадридської) – на території країн зазначених в заяві: Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності (WIPO / ВОІВ).

 

Процес реєстрації знака триває:

 

 • в рамах національної процедури – ок.  1,5 року,
 • в рамах регіональної процедури – ок.  1 року,
 • в рамах міжнародної процедури- ок.  1,5 року.

 

Охорона товарного знаку поширюється на територію країн, заявлених на реєстрацію, починається з дня подання заяви у відповідному патентному відомстві і триває «вічно», за умови подання у відведені терміни своєчасно сплачених клопотань про продовження права на знак.

 

Ми пропонуємо наступні рішення для потреб і проблем наших клієнтів (що відповідають вимогам ринку): 

 

 • патентно-юридичні консультації для фізичних і юридичних осіб щодо торговерльних марок (вибір, охорона, порушення, оборона и т.д.);
 • пошук за торговельними марками (перевірка на тотожність з раніш зареєстрованими марками) Польщі, Євросоюзу та інших держав світу;  
 • оформлення заявок та здійснення реєстраційної процедури до отримання остаточного рішення  відповідного патентного відомства:

           ◦ безпосередньо перед Польським Патентним Відомством (UPRP),

           ◦ безпосередньо перед Відомством з Інтелектуальної власності Європейського союзу  (EUIPO),

           ◦ беспосередньо перед Всесвітньою Організацією  Інтелектуальної Власності ( WIPO),

           ◦ за допомогою партнерських компаній в обраних державах;

 • здійснення конверсії знаків Євросоюзу на національні товарні знаки – перетворення заяви на реєстрацію товарного знака Євросоюзу (напр., за  умови відмови у його реєстрації) в національні заяви (від 1 до 28), зберігаючи пріоритет товарного знака Євросоюзу,
 • листування з експертизою – обробка і надання відповідей на попередні відмови в реєстрації товарних знаків в рамах національної та мадридської процедур,
 • нагляд за термінами продовження дії охорони прав на товарні знаки на чергові   10 років  (національні, регіональні, міжнародні); 
 • моніторінг реєстрів конкретних  патентних відомств (національних/регіональних) з точки зору порушення прав на обрані торговельні марки;
 •  оцінка вартості торговельних марок,назв фірм ;
 •  ліцензування та передача торговельних марок,  в т.ч.  творів / творінь, створених працівниками в рамках їх трудових обов’язків,
 •  представництво інтересів клієнтів в справах про порушення, виконання та управління в сфері прав  на торговельні марки перед:

    ◦ Польським Патентним Відомством (UPRP),

    ◦Відомством з Інтелектуальної власності Європейського союзу  (EUIPO) ,

    ◦ Всесвітньою Організацією  Інтелектуальної Власності ( WIPO),

    ◦Обласними Адміністративними Судами (WSA),

    ◦ Верховним Адміністративним Судом (NSA),

    ◦ судами загальної юрисдикції, в т.ч. перед Верховним Судом ,

    ◦ Судом у справах з товарних знаків та промислових зразків Євросоюзу в Варшаві,

     ◦ Судом Євросоюзу (CJEU);

 • представництво інтересів клієнтів в громадянських та кримінальних процесах щодо порушень прав  на торговельні марки.