Ціни - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Ціни

Home | Ціни
Usługa Cena netto
Rejestracja znaku towarowego w I-III klasach towarowych 720 zł
Cena rejestracji każdej następnej klasy powyżej III klas towarowych 120 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w Polsce 350 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w UE 450 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w WIPO (1 kraj poza UE – standard) 600 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w Polsce 850 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w UE 1300 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w WIPO (1 kraj spoza UE – standard) 2000 zł
Zastrzeżenie wzoru przemysłowego w Polsce 1067 zł 
Zastrzeżenie wzoru wspólnotowego w UE 1350 zł
Badanie stanu techniki (standard) 6000 zł 
Zgłoszenie wynalazku w Polsce 5800 zł
Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT 12500 zł
Postępowanie polubowne dotyczące znaku towarowego, wzoru przemysłowego  2000 zł
Konsultacja telefoniczna do 15 minut 0,00 zł
Konsultacja – spotkanie offline lub online:

325 zł/h
528 zł/h
Pozostałe usługi prawne (sprawy sporne, mediacje, nieuczciwa konkurencja, prawo autorskie, pozostałe postępowania)
– wyceniane są konkretnie na bazie doświadczeń w oparciu o stawkę godzinową na konkretne zapytanie klienta w oparciu o przedłożone dokumenty.
od 400 zł/h