Archiwum Team - Сторінка 2 з 3 - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa
Jerzy Lampart

Dr inżynier | polski i europejski rzecznik patentowy

adres email: kancelaria@poraj.com

Krzysztof Jasiak

Analityk finansowy i inwestycyjny z międzynarodowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).
Specjalizacja: bankowość inwestycyjna, analiza finansowa.

adres email: kjasiak@poraj.com

Dariusz Jędraszak

Biegły rzeczoznawca

adres email: djedraszak@poraj.com

Roman Szymański

Europejski rzecznik patentowy z 30-letnim doświadczeniem | pełnomocnik przed UP RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Specjalizacja: postępowania zgłoszeniowe i sporne, opinie w zakresie sytuacji prawnej rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresu mechaniki i energetyki.

adres email: rszymanski@poraj.com

Joanna Gwiazdowska

Radca prawny | mediator | zawodowy pełnomocnik przed EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej)
Specjalizacja: doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie naruszeń praw wyłącznych (znaków towarowych i wzorów), praw autorskich, a także zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.
Języki: polski, niemiecki

adres email: jgwiazdowska@poraj.com

Uladzimir Cybulka

Współwłaściciel Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | rzecznik patentowy | mediator
Specjalizacja: Badania czystości ochronnej i patentowej oraz prowadzenie procedury zgłoszeniowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.
Partner i koordynator rosyjskojęzycznych projektów międzynarodowych. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. S.Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie: techniczne, prawnicze oraz muzyczne. Tłumacz i sportowiec.
Języki: rosyjski, białoruski, polski, angielski.

adres email: ucybulka@poraj.com