Zastrzeżenie wzoru przemysłowego - rejestracja i ochrona - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Домашня сторінка | Послуги | ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Домашня сторінка | Послуги | ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Домашня сторінка | Послуги | ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Поняття “дизайн” поновило і зміцнило свою важливість в ХХІ столітті, причому  це трапилося не стільки через художні властивості поняття, а, насамперед, за рахунок його ринкової вартості. Зразок, зображення, форма, зовнішій  вигляд, промисловий зразок, зразок Євросоюзу, аранжування, структура, матеріал виробу, логотип, упаковка, графічний символ, шрифт – усі ці (і не тільки ці) поняття пов’язані з поняттям дизайну.

Як визначити дизайн з точки зору об’єктів промислової власності? В приципі, – це ніщо інше, як… 

Поняття “дизайн” поновило і зміцнило свою важливість в ХХІ столітті, причому  це трапилося не стільки через художні властивості поняття, а, насамперед, за рахунок його ринкової вартості. Зразок, зображення, форма, зовнішій  вигляд, промисловий зразок, зразок Євросоюзу, аранжування, структура, матеріал виробу, логотип, упаковка, графічний символ, шрифт – усі ці (і не тільки ці) поняття пов’язані з поняттям дизайну.

Як визначити дизайн з точки зору об’єктів промислової власності? В приципі, – це ніщо інше, як… 

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

– а саме: кожне нове художнє чи художньо-конструкторське рішення виробу, яке має індивідуальний характер та визначає його дизайн та властивості ( форма, поєднання кольорів, конфігурація чи матеріал виробу, орнамент і т.д.), причому під поняттям виробу розуміємо предмет промислового чи кустарного виробництва.

 

Промислові зразки дають можливість: 

 

  • запобігти копіюванню, підробці і введенню конкуренцією в обіг  товарів, які виглядають чи упаковані ідентично, чи схожі до ступеня змішування з Вашим оригіналом;  

 

 •  захиститися від звинувачення в порушенні чужих прав на зовнішній вигляд виробів чи упаковок; 

 

 •  не допустити  погіршення іміджу Вашої фірми/Вашого зразку внаслідок введення конкуренцією  в обіг неякісних товарів, що виглядають ідентично  з Вашими;
 • запобігти крадіжкам Вашої оригінальної ідеї про зовнішній вигляд товару чи його упаковку; 
 •  заблокувати наплив схожих на Ваш, але дешевших та менш якісних товарів конкуренції;
 • зашкодити введенню на ринок ідентичних/схожих товарів конкуренції, що мають значно більші організаційно-фінансові можливості;
 • позбутися необхідності  кожний раз наново доводити своє володіння правами на зразок – зовнішній вигляд товару/упаковки; 
 • відчутно скоротити час судового провадження та знизити судові витрати.

 

 Додаткові можливості, що дають  промисловими зразками: 

 

  • основа маркетінгу та побудова іміджу фірми, що піклується про сучасний дизайн/художнє конструювання; 
  •  права на промислові зразки передаються у спадок, вони можуть бути предметом відчуження (продажу, дарування, заміни, застави, поруки);
  • промислові зразки є фірмовими активами та збільшують вартість фірми і можуть бути предметом вкладу, підставою отримання додаткового фінансування, гарантією зобов’язань (наприклад, кредитних);

 

 • джерело додаткових доходів: лізенція, франшиза 
 •  можливість введення товарів на ринки, недоступні до цього часу.
 • засіб зниження оподаткування: оренда, вклад;

 

 •  посилення розрізняльності фірми та її марки за  домомогою “пов’язання” їх з промисловим зразком – адаптування товарів до ринкових очікувань, створення нового іміджу фірми, створення нових ринкових ніш.  

 

 Захист промислових зразків охоплює територію держав, що вказані в заявці на реєстрацію (Польща, Євросоюз, обрані країни-члени Гаазької угоди, інші держави), триває від дати отримання заявки Патентним відомством, а тривалість захисту  залежить  від законодавства окремих держав – наприклад, в Польщі та Євросоюзі максимальна тривалість захисту зразка складає 25 років, за умови надання у відповідні терміни ( в Польщі та Євросоюзі -5-річних) своєчасно сплачених клопотань про продовження прав.

 

  Ми пропонуємо нашім Клієнтам наступні послуги з урахуванням потреб споживачів та ринку:

 

 • патентно-юридична консультація для фізичних і юридичних осіб у галузі промислових зразків (добір, охорона, боротьба з порушеннями ), в тому числі ініціювання політики охорони художнього конструювання,
 • пошук серед промислових зразків (перевірка на тотожність з раніш зареєстрованими промисловими зразками)   Польщі, Євросоюзу  та інших стран світу,
 • оформлення заявок і  реєстраційе провадження до отримання остаточного рішення відповідного  патентного відомства:
  • безпосередньо перед Польским Патентним Відомством (UPRP),
  • безпосередньо перед Відомством з інтелектуальної влосності Європейського союзу (EUIPO),
  • безпосердньо перед Всесвітню організацію  інтелектуальної власності (WIPO),
  • за допомогою партнерських компаній у відповідних державах чи  Євразійскої Патентної Організації ( EAPO);

 

 • нагляд за термінами збереження охоронних прав на промислові зразки на черговий охоронний період (національні, регіональні, міжнародні), 
 • моніторинг реєстрів окремих патентних відомств (національних/ міжнародних) з точки зору порушення прав на промислові зразки,
 • оцінка вартості промислових зразків,
 • передача та ліцензування прав на промислові зразки, включаючи права на твори, створені працівником в межах трудових відносин, 
 • представництво інтересів Клієнтів у справах про права промислових зразків  (порушення, реалізація та управління) перед:
  • Польским Патентним Відомством (UPRP),
  • Обласнимі Адміністративними Судами ( WSA),
  • Верховним Адміністративними Судом (NSA),
  • судами загальної юрисдикції, в т.ч. перед Верховним Судом,
  • Судом у справах товарних знаків і промислових зразків Євросоюзу у Варшаві,
  • Ведомством з інтелектуальної власності Європейского союзу (EUIPO),
  • Судом Евросоюзу (CJEU),
  • Всесвітньою організацію  інтелектуальної власності  (WIPO);
 • представництво інтересів Клієнтів у цивільних та кримінальних справах щодо прав промислових зразків,
 • надаємо послуги з обробки фотографій/матеріалов для подальшого іх використання у клопотаннях про реєстрацію промислових зразків.  

– а саме: кожне нове художнє чи художньо-конструкторське рішення виробу, яке має індивідуальний характер та визначає його дизайн та властивості ( форма, поєднання кольорів, конфігурація чи матеріал виробу, орнамент і т.д.), причому під поняттям виробу розуміємо предмет промислового чи кустарного виробництва.

 

Промислові зразки дають можливість: 

 

  • запобігти копіюванню, підробці і введенню конкуренцією в обіг  товарів, які виглядають чи упаковані ідентично, чи схожі до ступеня змішування з Вашим оригіналом;  

 

 •  захиститися від звинувачення в порушенні чужих прав на зовнішній вигляд виробів чи упаковок; 

 

 •  не допустити  погіршення іміджу Вашої фірми/Вашого зразку внаслідок введення конкуренцією  в обіг неякісних товарів, що виглядають ідентично  з Вашими;
 • запобігти крадіжкам Вашої оригінальної ідеї про зовнішній вигляд товару чи його упаковку; 
 •  заблокувати наплив схожих на Ваш, але дешевших та менш якісних товарів конкуренції;
 • зашкодити введенню на ринок ідентичних/схожих товарів конкуренції, що мають значно більші організаційно-фінансові можливості;
 • позбутися необхідності  кожний раз наново доводити своє володіння правами на зразок – зовнішній вигляд товару/упаковки; 
 • відчутно скоротити час судового провадження та знизити судові витрати.

 

 Додаткові можливості, що дають  промисловими зразками: 

 

  • основа маркетінгу та побудова іміджу фірми, що піклується про сучасний дизайн/художнє конструювання; 
  •  права на промислові зразки передаються у спадок, вони можуть бути предметом відчуження (продажу, дарування, заміни, застави, поруки);
  • промислові зразки є фірмовими активами та збільшують вартість фірми і можуть бути предметом вкладу, підставою отримання додаткового фінансування, гарантією зобов’язань (наприклад, кредитних);

 

 • джерело додаткових доходів: лізенція, франшиза 
 •  можливість введення товарів на ринки, недоступні до цього часу.
 • засіб зниження оподаткування: оренда, вклад;

 

 •  посилення розрізняльності фірми та її марки за  домомогою “пов’язання” їх з промисловим зразком – адаптування товарів до ринкових очікувань, створення нового іміджу фірми, створення нових ринкових ніш.  

 

 Захист промислових зразків охоплює територію держав, що вказані в заявці на реєстрацію (Польща, Євросоюз, обрані країни-члени Гаазької угоди, інші держави), триває від дати отримання заявки Патентним відомством, а тривалість захисту  залежить  від законодавства окремих держав – наприклад, в Польщі та Євросоюзі максимальна тривалість захисту зразка складає 25 років, за умови надання у відповідні терміни ( в Польщі та Євросоюзі -5-річних) своєчасно сплачених клопотань про продовження прав.

 

  Ми пропонуємо нашім Клієнтам наступні послуги з урахуванням потреб споживачів та ринку:

 

 • патентно-юридична консультація для фізичних і юридичних осіб у галузі промислових зразків (добір, охорона, боротьба з порушеннями ), в тому числі ініціювання політики охорони художнього конструювання,
 • пошук серед промислових зразків (перевірка на тотожність з раніш зареєстрованими промисловими зразками)   Польщі, Євросоюзу  та інших стран світу,
 • оформлення заявок і  реєстраційе провадження до отримання остаточного рішення відповідного  патентного відомства:
  • безпосередньо перед Польским Патентним Відомством (UPRP),
  • безпосередньо перед Відомством з інтелектуальної влосності Європейського союзу (EUIPO),
  • безпосердньо перед Всесвітню організацію  інтелектуальної власності (WIPO),
  • за допомогою партнерських компаній у відповідних державах чи  Євразійскої Патентної Організації ( EAPO);

 

 • нагляд за термінами збереження охоронних прав на промислові зразки на черговий охоронний період (національні, регіональні, міжнародні), 
 • моніторинг реєстрів окремих патентних відомств (національних/ міжнародних) з точки зору порушення прав на промислові зразки,
 • оцінка вартості промислових зразків,
 • передача та ліцензування прав на промислові зразки, включаючи права на твори, створені працівником в межах трудових відносин, 
 • представництво інтересів Клієнтів у справах про права промислових зразків  (порушення, реалізація та управління) перед:
  • Польским Патентним Відомством (UPRP),
  • Обласнимі Адміністративними Судами ( WSA),
  • Верховним Адміністративними Судом (NSA),
  • судами загальної юрисдикції, в т.ч. перед Верховним Судом,
  • Судом у справах товарних знаків і промислових зразків Євросоюзу у Варшаві,
  • Ведомством з інтелектуальної власності Європейского союзу (EUIPO),
  • Судом Евросоюзу (CJEU),
  • Всесвітньою організацію  інтелектуальної власності  (WIPO);
 • представництво інтересів Клієнтів у цивільних та кримінальних справах щодо прав промислових зразків,
 • надаємо послуги з обробки фотографій/матеріалов для подальшого іх використання у клопотаннях про реєстрацію промислових зразків.