ВИНАХОДИ / КОРИСНІ МОДЕЛІ - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

ВИНАХОДИ / КОРИСНІ МОДЕЛІ

Домашня сторінка | Послуги | ВИНАХОДИ / КОРИСНІ МОДЕЛІ

ВИНАХОДИ / КОРИСНІ МОДЕЛІ

Домашня сторінка | Послуги | ВИНАХОДИ / КОРИСНІ МОДЕЛІ

Патент є гарантією ексклюзивності винайденого та розробленого технічного рішення.  Сам факт того, що Ви є творцем ідеї, або навіть факт впровадження Вами технічного рішення, часто шляхом тяжких зусиль, не захищає його від широкого і неконтрольованого дублювання конкурентами.

Патент потрібен для здобуття домінуючого становища на ринку, легального обмеження  конкуренції, повернення витрат на дослідження або випробування, впровадження інноваційних рішень та їх комерціалізації.

ВИНАХІД

це нове  рішення технічного характеру, що має винахідницький рівень та придатне для промислового застосування.

Винахід є новим, якщо він не є частиною сучасного рівня техніки, тобто до дати його першого подання він не був публічно розкритий ніде у світі (у тому числі у формі письмового або усного опису, використання, презентації на виставці / ярмарку тощо).  Якщо необхідно продемонструвати винахід третім особам, необхідно підписати з цими особами договір про конфіденційність перед поданням повідомлення.

Винахід має винахідницький рівень (неочевидність, важливість), якщо для фахівця в даній галузі він не випливає безпосередньо з рівня техніки (тобто неможливо отримати винахід звичайною логікою – без творчого вкладу – із того, що загальновідомо).

У світлі вищесказаного, винахідницький рівень не мають рішення, що являють собою:

 • просто зміну розміру товару, щоб зробити його портативним;
 • поєднання декількох відомих рішень / елементів (агрегація), якщо це не призводить до створення нової функції такого рішення або до отримання більш сприятливого кінцевого результату такого рішення у порівнянні з частковими ефектами його компонентів;
 • заміну використовуваних компонентів відомими замінниками.

Технічний характер: суть винаходу повинна визначатися специфічними технічними ознаками / заходами, що відрізняють винахід від інших рішень, відомих з рівня техніки.

Промислове застосування: ефект від використання винаходу не може бути лише теоретичним – він повинен бути корисним і відтворюваним у будь-якій промисловій галузі.

Винаходи дають можливість вирішити проблеми:

 

 •  з виробництвом, використанням, продажем або імпортом – використанням конкурентами продуктів на основі запатентованого рішення;
 • захисту від звинувачень у порушенні чужих прав на технічні рішення;
 • забезпечення визначеності господарського обігу – запобігання крадіжки винаходу та отримання патенту на ідентичний винахід конкурентами;
 • припливу дешевших неякісних товарів / послуг, що базуються на винаході;
 • впровадження винаходу конкуренцією з набагато більшими організаційними та фінансовими можливостями,
 • можливої  втрати прав на винахід внаслідок його публікації та переходу у сферу суспільного надбання;
 • витрат часу на судові розгляди  через необхідність доведення  права на винахід.

 

Додаткові можливості винаходу:

 

 • основа побудови бізнесу компанії – домінуюче становище на ринку, обмеження можливостей конкуренції, рентабельність інвестицій;
 • патенти на винаходи є спадковими та відчуджувальними (продаж, дарування, обмін, застава, забезпечення);
 • як бізнес-активи вони збільшують вартість фірми і можуть бути предметом вкладу в натуральній формі, підставою отримання субсидій, предметом забезпечення зобов’язань (наприклад, позичок);
 • джерело додаткового доходу – ліцензія;
 •  джерело зменшення податкового навантаження: оренда, вклад у натуральній формі;
 • доступ до недосяжних технічних рішень – об’єднання зусиль на основі взаємних ліцензій;
 • джерело додаткового доходу – можливість виведення рішення на ринки, які раніше були недоступні.

 Винаходи можуть отримати патентниу охорону у рамах: 

 • національної процедури – на території конкретної держави: 
  • Польске Патентне Відомство (UPRP),
  • патенті відомства у відповідних державах,
 • региональної процедури – на території конкретного регіону: 
  •  Відомство з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUPO),
  • Евроазійська  Патентна організація (EAPO),
  • Африканська Організація Промислової Власності (ARIPO),
  • Африканська регіональна організація  інтелектуальної власності (OAPI),
 • международної процедури (процедура PCT)на території держав, вказаних у заявці: Всесвітня організація інтелектуальної власності  (WIPO).

Охорона винаходу поширюється на територію держав, на які поширюється заявка. Термін охорони починється з дати надходження заявки у відповідне патентне відомство, а її тривалість залежить від законодавства конкретної держави (зазвичай 20 років) та від своєчасності подання заявок на продовження патенту на наступні періоди охорони та  сплати зборів.

Ми пропонуємо наступні послуги з урахуванням потреб споживачів та ринку:

 • юридична та патентна консультація для підприємців у галузі винаходів (добір, охорона, боротьба з порушеннями ),
 • сучасні дослідження винаходів,
 •  підготовка  документації щодо заявки та проведення процесу реєстрації до отримання  остатечного рішення відповідного патентного відомства:
  • Польского Патентного Відомство (UPRP),
  •  Відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUPO),
  • Всесвітньої організації інтелектуальної власності  (WIPO),
  • за допомогою партнерських компаній у відповідних державах чи  Євразійскої Патентної Організації ( EAPO).

 

 • нагляд за термінами збереження охоронних прав на винаходи (національні, регіональні, міжнародні), 
 •  моніторинг реєстрів окремих патентних відомств  (національних / міжнародних)  з точки зору порушення патентів на винаходи,
 • оцінка винаходів,
 • передача та ліцензування винаходів, включаючи права на твори, створені працівником в межах трудових відносин,
 •  представництво Клієнтів у Патентному відомстві Республіки Польща (UPRP), Воєводському адміністративному суді (WSA), Вищому адміністративному суді (NSA), загальних судах, включаючи Верховний суд, Європейську патентну організацію (EPO) та Всесвітню організацію  інтелектуальної власності (WIPO / OMPI) у справах  порушення та реалізації прав за патентами.
 • ведення цивільного та кримінального провадження щодо порушення патентних прав.

Винаходи дають можливість вирішити проблеми:

 

 •  з виробництвом, використанням, продажем або імпортом – використанням конкурентами продуктів на основі запатентованого рішення;
 • захисту від звинувачень у порушенні чужих прав на технічні рішення;
 • забезпечення визначеності господарського обігу – запобігання крадіжки винаходу та отримання патенту на ідентичний винахід конкурентами;
 • припливу дешевших неякісних товарів / послуг, що базуються на винаході;
 • впровадження винаходу конкуренцією з набагато більшими організаційними та фінансовими можливостями,
 • можливої  втрати прав на винахід внаслідок його публікації та переходу у сферу суспільного надбання;
 • витрат часу на судові розгляди  через необхідність доведення  права на винахід.

 

Додаткові можливості винаходу:

 

 • основа побудови бізнесу компанії – домінуюче становище на ринку, обмеження можливостей конкуренції, рентабельність інвестицій;
 • патенти на винаходи є спадковими та відчуджувальними (продаж, дарування, обмін, застава, забезпечення);
 • як бізнес-активи вони збільшують вартість фірми і можуть бути предметом вкладу в натуральній формі, підставою отримання субсидій, предметом забезпечення зобов’язань (наприклад, позичок);
 • джерело додаткового доходу – ліцензія;
 •  джерело зменшення податкового навантаження: оренда, вклад у натуральній формі;
 • доступ до недосяжних технічних рішень – об’єднання зусиль на основі взаємних ліцензій;
 • джерело додаткового доходу – можливість виведення рішення на ринки, які раніше були недоступні.

 Винаходи можуть отримати патентниу охорону у рамах: 

 • національної процедури – на території конкретної держави: 
  • Польске Патентне Відомство (UPRP),
  • патенті відомства у відповідних державах,
 • региональної процедури – на території конкретного регіону: 
  •  Відомство з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUPO),
  • Евроазійська  Патентна організація (EAPO),
  • Африканська Організація Промислової Власності (ARIPO),
  • Африканська регіональна організація  інтелектуальної власності (OAPI),
 • международної процедури (процедура PCT)на території держав, вказаних у заявці: Всесвітня організація інтелектуальної власності  (WIPO).

Охорона винаходу поширюється на територію держав, на які поширюється заявка. Термін охорони починється з дати надходження заявки у відповідне патентне відомство, а її тривалість залежить від законодавства конкретної держави (зазвичай 20 років) та від своєчасності подання заявок на продовження патенту на наступні періоди охорони та  сплати зборів.

Ми пропонуємо наступні послуги з урахуванням потреб споживачів та ринку:

 • юридична та патентна консультація для підприємців у галузі винаходів (добір, охорона, боротьба з порушеннями ),
 • сучасні дослідження винаходів,
 •  підготовка  документації щодо заявки та проведення процесу реєстрації до отримання  остатечного рішення відповідного патентного відомства:
  • Польского Патентного Відомство (UPRP),
  •  Відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUPO),
  • Всесвітньої організації інтелектуальної власності  (WIPO),
  • за допомогою партнерських компаній у відповідних державах чи  Євразійскої Патентної Організації ( EAPO).

 

 • нагляд за термінами збереження охоронних прав на винаходи (національні, регіональні, міжнародні), 
 •  моніторинг реєстрів окремих патентних відомств  (національних / міжнародних)  з точки зору порушення патентів на винаходи,
 • оцінка винаходів,
 • передача та ліцензування винаходів, включаючи права на твори, створені працівником в межах трудових відносин,
 •  представництво Клієнтів у Патентному відомстві Республіки Польща (UPRP), Воєводському адміністративному суді (WSA), Вищому адміністративному суді (NSA), загальних судах, включаючи Верховний суд, Європейську патентну організацію (EPO) та Всесвітню організацію  інтелектуальної власності (WIPO / OMPI) у справах  порушення та реалізації прав за патентами.
 • ведення цивільного та кримінального провадження щодо порушення патентних прав.

КОРИСНА МОДЕЛЬ

Це нове та корисне рішення технічного характеру, що стосується форми, конструкції  відтворюваного об’єкта або їх комбінації .

Корисна модель – є корисною , якщо дозволяє досягти практичної мети, що має  значення при виготовленні предметів майстром або промисловим способом.

Корисна модель є новою, якщо вона не є частиною сучасного рівня техніки, тобто до дати її першого подання, вона не була публічно розкрита ніде у світі (у тому числі у формі письмового або усного опису, використання, презентації на виставці / ярмарку тощо).  Якщо необхідно продемонструвати дизайн третім особам, необхідно підписати з цими особами договір про конфіденційність перед поданням його повідомлення.

Примітка: корисні моделі можуть бути юридично захищені не у всіх країнах;  обсяг охорони також може суттєво відрізнятися залежно від країни.

Охорона корисної моделі охоплює територію країн, на які поширюється заявка, вона триває з дати надходження заявки у відповідне патентне відомство, і її тривалість залежить від законодавства конкретної держави (зазвичай вона коротша, ніж у випадку патентів на винаходи – в Польщі, максимальна тривалість охорони корисної моделі  становить 10 років) та від своєчасності подання заявок на продовження охоронного права на наступні періоди захисту та сплати зборів за це продовження у встановлені терміни.