ОТЗЫВЫ - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

ОТЗЫВЫ
Home | Фирма | ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВЫ
Home | Фирма | ОТЗЫВЫ

stary browar logo symbol podstawowe

Коллектив экспертов Фирмы ПОРАЙ тщательно и с необходимой добросовестностью реализовал заказ по оценке группы товарных знаков «Старый Бровар».

Магдалена Коваляк (Magdalena Kowalak)
Председатель Правления

Коллектив экспертов Фирмы ПОРАЙ тщательно и с необходимой добросовестностьюреализовал заказ по приобретению охранных прав в сфере интеллектуальной собственности. Оказанные услуги отличаются высоким профессиональным уровнем, а также включают тщательный анализ юридической ситуации и рынка.

Председатель Правления Apart

Дамы и Господа, наверное, наилучшей рекомендацией и доказательством того, что работа с Вами – всегда на высшем уровне, это то, что сотрудничаем с Вами вот уже 30 лет!

Павел Гай (Paweł Gaj)
Трейд-маркетинг, VOX

Współpracę z kancelarią Poraj rozpocząłem w 2019 roku. Poprosiłem o pomoc w dość skomplikowanej sprawie, która dotyczyła sporu o naruszenie moich praw własności intelektualnej przez bardzo duży podmiot z branży dziecięcej. Pani Mecenas Anna Cybulka i Pani Mecenas Joanna Gwiazdowska od początku tego konfliktu niezwykle drobiazgowo i profesjonalnie gromadziły fakty i dokumenty, wszystkie które mogły mieć choćby minimalne znaczenie w tej sprawie. Doświadczenie i niezwykła skrupulatność obu Pań, ale i intuicja prawnicza, doprowadziły do stuprocentowego sukcesu w tym sporze. Mimo, że „przeciwnik” był trudny i dysponował nielimitowanymi środkami, aby maksymalnie zaciemniać rzeczywistość i przedłużać proces. Paniom Annie i Joannie udało się zapędzić go do narożnika i osiągnąć wszystkie zakładane cele.

Ze szczerym przekonaniem polecam Kancelarię Poraj jako partnera wyróżniającego się profesjonalizmem, elastycznością i terminowością. Naturalny urok obu Pań i wysoka kultura osobista zdecydowanie ułatwiają przechodzenie przez te czasem bardzo stresujące chwile.

Piotr Machura
Prezes Zarządu Deltim Sp. z o.o. S.K.

Współpraca z Kancelarią Poraj nad umowami zabezpieczającymi własność intelektualną przebiegała pomyślnie. Zlecona usługa została wykonana w pełni profesjonalnie. Zespół Kancelarii Poraj w kompetentny oraz staranny sposób zajmował się naszym zleceniem pozostając z nami w stałym kontakcie.
Biorąc pod uwagę powyższe z pełnym przekonaniem polecamy Kancelarię jako bardzo dobrego partnera biznesowego, zajmującego się szerokim spektrum zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnych.
W przyszłości z pewnością ponownie skorzystamy z usług Kancelarii Poraj.

Przemysław Starzyński
Kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych

«Познаньский завод лекарственных трав Гербаполь» сотрудничает с Фирмой Порай с самого начала ее существования, то есть с 1991 года. В результате было зарегистрировано около ста товарных знаков.

Многолетнее сотрудничество гарантирует нашей фирме получение помощи в ситуации:

  • спора — когда на рынке появляются обозначения, нарушающие права Гербаполя (появляется необходимость aннулирования коллизионных товарных знаков через Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза, ВОИС);
  • судебного спора, касающегося нарушений охранных прав товарных знаков Гербаполя;
  • консультирования в области договоров, в том числе лицензионных;
  • стратегического консультирования в сфере прав интеллектуальной собственности.

Мы высоко ценим всестороннюю поддержку и профессиональную помощь Коллектива Порай. И более того, каждый раз, доверяя новый товарный знак под опеку коллективу Порай, мы уверены, что получим не только компетентный, но и творческий подход.л

Ева Столецка (Ewa Stolecka)
Познаньский завод лекарственных трав “Гербаполь”

Kancelaria Poraj, z którą współpracujemy od 2006 roku, zapewnia bezpieczeństwo prawno-patentowe licznym znakom słownym oraz słowno-graficznym Grecos Holiday.
Wysoko cenimy specjalistyczną wiedzę rzeczników patentowych, profesjonalizm i staranność świadczonych usług oraz ich terminowość. Zaangażowanie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, świetna, bieżąca komunikacja to cechy Zespołu Poraj.
Możemy rekomendować Kancelarię jako godnego i rzetelnego partnera biznesowego, dziękując jednocześnie za owocny przebieg dotychczasowej współpracy.

Joanna Ciemny
Content Manager

Osobiście współpracowałem z Kancelarią Poraj przy procesie rejestracji/”obrony” naszego znaku. Współpraca przebiegała bez zastrzeżeń. Tematyka ochrony znaku towarowego jest wąską dziedziną, która stwarza problemy przedsiębiorcom. Dla nas również ta tematyka nie jest łatwa, dlatego niezbędna jest współpraca z sumienną kancelarią. Współpracę rozpoczętą w 2004 roku zamierzamy kontynuować w przyszłości. Dziękuję za dotychczasową współpracę.

Marcin Szrejter
Dyrektor ds. Finansów | CFO

Rekomendujemy współpracę z Kancelarią Prawną Poraj. Od wielu lat są naszym partnerem w obszarze ochrony własności intelektualnej. Działania kancelarii cechuje wysoki poziom merytoryczny, profesjonalizm oraz dbałość o nasze interesy na każdym etapie współpracy. Jesteśmy przekonani, że możemy się zwrócić do zespołu kancelarii w dowolnej sprawie i otrzymać adekwatną pomoc. Z pewnością będziemy powierzać kancelarii nowe projekty. Nastawienie jej zespołu na merytoryczny kontakt oraz sprawność działania przy jednoczesnym utrzymaniu partnerskich relacji decydują, że możemy z przekonaniem polecić usługi Kancelarii Prawnej Poraj innym firmom.

Beata Mielcarek
Kierownik Działu Marketingu

Jako lokalne biuro Europejskiej Instytucji Innowacji i Technologii EIT Food wspierające innowacyjność sektora rolno-spożywczego w Europie Środkowej i Północnej, mieliśmy okazję współpracować z Kancelarią Prawno-Patentową PORAJ przy organizacji szkolenia dla pomysłodawców i założycieli startupów. Miało ono na celu upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i rozwinięcie umiejętności adekwatnej oceny, jakie elementy rozwijanych pomysłów na innowacyjne produkty lub usługi należy poddać ochronie i jakie jej środki zastosować.
Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem naszych beneficjentów. Wysoko oceniamy merytoryczne kwalifikacje ekspertów z Poraj, umiejętność przekazywania fachowej wiedzy oraz jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych.
Z przyjemnością będziemy rekomendowali naszym partnerom i beneficjentom korzystanie ze wsparcia Kancelarii w przyszłości.

Alicja Krakowska
Intern in Project Management

Z Kancelarią Prawno-Patentową Poraj współpracujemy od 2019 roku. Rzecznicy patentowi zgłaszali nasze znaki towarowe w procedurze unijnej oraz międzynarodowej.
Zespół prowadził wszystkie sprawy terminowo i starannie, a przede wszystkim skutecznie. Doceniamy zaangażowanie specjalistów Kancelarii, rozumienie potrzeb przedsiębiorców i dlatego planujemy kontynuację naszej współpracy.

Zuzanna Taraszewska
Brand & Product Manager

Korzystałem z pomocy kilku kancelarii patentowych i jestem pod dużym, pozytywnym wrażeniem Kancelarii Poraj oferującą profesjonalną pomoc i bardzo dobra obsługa „posprzedażowa”. Przy okazji ochrony kolejnych znaków towarowych zamierzam skorzystać ze wsparcia kancelarii. Już poleciłem kancelarię znajomym.

Maciej Szpakowski
Właściciel znaków towarowych Insway, Hempovita, Cyberbody fit

Сотрудничество нашей компании с Патентно-Юридической Фирмой ПОРАЙ продолжается с 2014 года. Специалисты Фирмы подали для нас множество патентных заявок, а также провели ряд экспертиз патентоспособности изобретений. Фирма ведет дела по поддержанию охраны всех зарегистрированных для нас прав. Мы довольны сотрудничеством с ПОРАЙ, их высокопрофессиональным уровнем, их работа отвечает нашим требованиям и учитывает наши нужды. Исходя из всего вышеперечисленного, рекомендуем Фирму ПОРАЙ как ответственного, профессионального, обладающего компетентностью делового партнера, достойного доверия.

Филип Рогевич (Filip Rogiewicz)
Член Правления ООО Protim

Дамы и Господа, наверное, наилучшей рекомендацией и доказательством того, что работа с Вами – всегда на высшем уровне, это то, что сотрудничаем с Вами вот уже 30 лет!

Павел Гай (Paweł Gaj)
Трейд-маркетинг, VOX

Od 10 lat Kancelaria Poraj w profesjonalny i skuteczny sposób prowadzi sprawy własności intelektualnej naszej firmy w Polsce oraz poza granicami. Do sukcesów można zaliczyć m.in. skuteczne przeprowadzenie skomplikowanej procedury przed EUIPO. Z pełnym przekonaniem polecam zespół Kancelarii Poraj.

Łukasz Rychlicki
CEO Alba Thyment

Nasza współpraca z kancelarią Poraj w zakresie uzyskania ochrony dla znaku towarowego HeavyCat w procedurze krajowej oraz unijnej przebiegała pomyślnie. Wysoko oceniamy profesjonalizm zespołu i zamierzamy korzystać ze wsparcia kancelarii podczas następnych projektów. Dlatego polecamy usługi Poraj innym firmom.

Radosław Warchał
HeavyGroup Sp. z o.o.

Początek naszej współpracy z kancelarią Poraj sięga 2003 roku. Wspólnie zgłosiliśmy blisko sto znaków: słownych, słowno-graficznych oraz przestrzennych. Od zawsze możemy polegać na sprawnym i terminowym działaniu zespołu, który swoim działaniem potwierdza doskonałą znajomość tematyki i niuansów prawa własności intelektualnej oraz procedur związanych z rejestracją.
Minione lata były więc czasem wzajemnego zrozumienia i owocnej współpracy, dlatego polecamy Państwu kancelarię jako partnera w dziedzinie prawno-patentowej.
Liczymy, że przed nami jeszcze wiele nowych wyzwań i wspólnych działań.

Justyna Juszczak
Specjalista ds. Marketingu

Niniejszym potwierdzam, ze zespół ekspertów w składzie Pani Anna Cybulka, rzecznik patentowy i Pan Krzysztof Jasiak, analityk inwestycyjny, osobiście realizowali na rzecz spółki ERLI S. A., z siedzibą w Poznaniu, zlecenie z zakresu wyceny grupy znaków towarowych „ERLI” posiadanych i wykorzystywanych przez naszą spółkę.

Zlecone prace zostały wykonane rzetelnie, w wyznaczonym terminie i z należną starannością. Świadczone usługi charakteryzował wysoki poziom merytoryczny, fachowa analiza sytuacji prawnej i rynkowej stosowania znaków oraz znajomość uwarunkowań i metod wyceny wartości niematerialnych. Przedmiotowa grupa znaków towarowych ma podstawowe znaczenie w działalności naszego przedsiębiorstwa, ze względu na ich rozpoznawalność i poziom generowanych przychodów za sprzedaży przez platformę zakupową www.erli.pl.

Współpraca z ww. zespołem ekspertów w przedmiotowym zakresie miała miejsce w 2022 roku.

Aneta Gawrońska
Dyrektor finansowy ERLI S.A.

znaki towarowe erde i shoppo.pl

Początek mojej współpracy z Kancelarią Poraj sięga 2017 roku i zleceniu rejestracji unijnych i międzynarodowych znaków towarowych.
W czerwcu 2020 zleciłem Kancelarii Poraj doradztwo dotyczące przekształceń słownego znaku towarowego oraz przygotowanie umowy cesji praw do znaku towarowego Axel R.072346.
We wrześniu 2020 kancelaria przygotowała umowę licencyjną na znak towarowy o charakterze pełnym i wyłącznym, na okres niekreślony, bez ograniczeń terytorialnych.
Ponadto, Kancelaria Poraj prowadziła czynności doradcze dotyczące międzynarodowej ochrony znaku towarowego w Chinach oraz rejestrację znaku krajowego i unijnego Shoppo.pl.
Wszystkie moje zlecenia zostały wykonane terminowo i na wysokim poziomie merytorycznym z doskonałą analizą sytuacji prawnej.
Wysoko cenię skuteczność i rzetelność zespołu Kancelarii Poraj, zawsze mogę polegać na współpracy i profesjonalnym doradztwie rzeczników patentowych oraz ich zrozumieniu biznesu.

Janusz Dembiński
Właściciel eRDe S.C.

Współpraca z Kancelarią PORAJ była bardzo dobrym doświadczeniem dla Centrum. Zespół ekspertów szybko, merytorycznie i profesjonalnie odniósł się do zleconego zadania. Wymiana mailowa była realizowana bez opóźnień, mogliśmy liczyć na natychmiastowe reakcje, również w sytuacjach trudnych. Możliwość konsultacji z ekspertami dawała poczucie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości wsparcia. Zespół PORAJ wykazał się dużą wiedzą, zaangażowaniem oraz wyczuciem w działaniach na rzecz zastrzeżenia znaku towarowego firmy.

dr Paulina Gołaska
Centrum Wspierania Relacji

Вот уже долгое время мы сотрудничаем с Фирмой ПОРАЙ, оказывая помощь нашим клиентам в поиске дополнительного финансирования от ЕС. Наше сотрудничество основано на аспектах правовой охраны разрабатываемых нашими клиентами решений, представляющих собой интеллектуальную собственность, внедрение которых требует дополнительного финансирования. Мы также сотрудничаем в области определения уровня техники, что является необходимым условием при подаче заявления о дополнительном финансировании в проектах, связанных с научными исследованиями и разработками.
Команда экспертов Фирмы ПОРАЙ отличается высоким уровнем знаний, опыта, профессионализма и ответственности в обслуживании наших клиентов. Хотелось бы выразить наше глубокое удовлетворение сотрудничеством. Качество услуг, оказываемых Фирмой ПОРАЙ, позволяет смело рекомендовать ее клиентам и партнерам.

Ксения Кощяк (Ksenia Kosiak)
Председатель Совета Партнеров, ECDF Дотации

Współpraca z Kancelarią Poraj w zakresie uzyskania praw ochronnych z zakresu prawa własności intelektualnej przebiegała pomyślnie. Niezmiennie okazywano nam zainteresowanie, zaangażowanie oraz niejednokrotnie proponowano rozwiązanie problemów w różnych kwestiach. Wobec powyższego polecamy usługi kancelarii Poraj innym firmom.

Przemysław Makowiak
Członek Zarządu Pol-Mak

Zespół ekspertów Poraj wykonywał zlecenie z zakresu wyceny znaków towarowych Jaxon posiadanych i wykorzystywanych przez nasze przedsiębiorstwo. Świadczone usługi charakteryzował wysoki poziom merytoryczny oraz dogłębna analiza sytuacji prawnej i rynkowej.

Andrzej Podeszwa
właściciel Jaxon

Kancelaria Poraj od roku 2001 rzetelnie wspiera nas w uzyskaniu praw ochronnych z zakresu własności intelektualnej. Zapewnia wsparcie połączone ze znajomością specyfiki naszej branży. Wszelkie usługi świadczone przez Kancelarię są na najwyższym poziomie w oparciu o wiedzę, doświadczenie i niezbędne kompetencje. Z pełnym przekonaniem polecamy ją jako doskonałego partnera biznesowego.

Konimpex sp. z o.o.

Bardzo dziękujemy za profesjonalną prezentację i ciekawą prelekcję na temat własności intelektualnej. Myślę, że będziemy się jeszcze do Państwa zwracać o poradę, pomoc i współpracę, i «po znajomości» znajdziecie jeszcze Państwo czas dla naukowców.

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Instytut Genetyki Roślin PAN

Dziękujemy za sprawną obsługę podczas rejestracji naszego znaku towarowego.

Tomasz Zieliński
Contino.pl

Zespół ekspertów z Kancelarii Poraj bardzo profesjonalnie i sprawnie przeprowadził na nasze zlecenie proces rejestracji w Urzędzie Patentowym znaku towarowego naszych zmiękczaczy i filtrów wody – Water Technic. Doradcy firmy byli bardzo pomocni i zaangażowani przez cały czas współpracy. Wykonali więcej zadań, niż oczekiwaliśmy. Ich działania wykraczały poza szablonowe podejście, otrzymaliśmy też dodatkowe wsparcie i odpowiedzi na pytania luźno związane ze sprawą. W przyszłości chętnie ponownie skorzystamy z usług Kancelarii Poraj i szczerze polecamy ofertę Kancelarii wszystkim zainteresowanym firmom i osobom.

Łukasz Tabin
Właściciel firmy Technika Wody

Zdecydowałem się na współpracę z Kancelarią Poraj między innymi w zakresie uzyskania praw ochronnych do własności intelektualnej.
Jestem zadowolony z przebiegu naszej współpracy, podczas której Kancelaria wykazywała należyte zaangażowanie, rzetelność i inicjatywę.
Mogę śmiało polecić usługi Kancelarii Poraj wszystkim tym, którym zależy na spersonalizowanym podejściu do problemu i fachowej pomocy.

Tomasz Desko
Prezes Grupy Mo Sp z o.o.

W imieniu Demiug Spółka z o.o. Spółka komandytowa z satysfakcją stwierdzam, że zespół spółki Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dokonał wyceny znaku towarowego firmy „Demiurg”.

Świadczona usługa zrealizowana została w sposób rzetelny przy pełnym wykorzystaniu przedstawionych materiałów oraz w oparciu o wnikliwą analizę rynku. Dodatkowo wskazać należy, że współpraca z Kancelarią była merytoryczna i partnerska. Wobec powyższego Demiurg Sp. z o.o. Sp. komandytowa rekomenduje Kancelarię jako kompetentnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

Bartosz Kaczmarek
Prokurent Demiurg Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Drukarnia Interak Sp z o.o. od wieku lat współpracuje z Kancelarią Prawno-Patentową Poraj w zakresie ochrony własności intelektualnej: znaków towarowych i patentów.

Kancelarię cenimy za wysoki poziom i kompleksowość doradztwa, zrozumienie naszych potrzeb i terminową realizację projektów, dlatego z przyjemnością rekomendujemy kancelarię Poraj jako rzetelnego Partnera.

Magdalena Geremek
Członek Zarządu Drukarnia Interak Sp z o.o.

karo

Kancelaria Poraj jest naszym długoletnim opiekunem w sprawach ochrony znaków towarowych oraz kompleksowego prowadzenia spraw spornych dotyczących ochrony naszych znaków. Cenimy doskonały kontakt i współpracę w rodzinnej atmosferze, które w połączeniu z rzetelnością i profesjonalizmem Zespołu, prowadzą, za każdym razem, do szczęśliwego i satysfakcjonującego naszą Spółkę zakończenia. Dla naszej Spółki wartością jest również otwartość, komunikatywność, dostępność i cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości prawa z zakresu własności intelektualnej. Polecam Kancelarię Poraj jako godną zaufania.

Waldemar Hojka
Prezes Zarządu Karo Sp. z o.o.

bbi

Eksperci Kancelarii Poraj wykonali analizę sytuacji prawnej i rynkowej serii znaków towarowych BBI oraz udzielili rekomendacji dotyczących sposobu korzystania i zarządzania nimi.

Zlecone prace zostały wykonane rzetelnie, w wyznaczonym terminie i z należytą starannością. Świadczone usługi charakteryzował wysoki poziom merytoryczny, dogłębna analiza sytuacji prawnej i rynkowej stosowania ww. znaków oraz znajomość uwarunkowań i metod wyceny wartości niematerialnych.

Paweł Turno
Prezes Zarządu BB Investment S.A.

Na początku 2020 roku GRATA International rozpoczęła współpracę z kancelarią PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa (Poznań) w charakterze zewnętrznego konsultanta w zakresie obsługi prawnej działalności firmy.

W ramach tej współpracy Kancelaria PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa zapewniła wysoko wykwalifikowaną pomoc prawną w uzyskaniu ochrony prawnej na międzynarodowy znak towarowy „G GRATA” w Polsce w zakresie obsługi prawnej. Dzięki szybkiej i wysokiej jakości pracy zespołu PORAJ Kancelarii Prawno-Patentowej pod kierownictwem rzecznika patentowego Uladzimira Cybulki udało nam się skutecznie odwołać od decyzji Urzędu Patentowego RP o odmowie rejestracji znaku G GRATA w rejestracji międzynarodowej.

Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki, kancelaria GRATA International wyraża wdzięczność zespołowi PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa za udzielenie wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej obsługi prawnej.

Mając na uwadze owocną współpracę, Międzynarodowa Kancelaria GRATA rekomenduje Kancelarię PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa jako profesjonalnego i rzetelnego doradcę prawnego.

At the beginning of 2020, GRATA International started cooperation with PORAJ as an external consultant in the field of legal services for the company’s operations.

As part of this cooperation, PORAJ Patent Office has provided highly qualified legal assistance in obtaining legal protection for the international trademark «G GRATA» in Poland in the field of legal services. Thanks to the fast and high-quality work of Poraj team led by the patent attorney Uladzimir Cybulka, we were able to successfully appeal against the decision of the Polish Patent Office to refuse to register the G GRATA mark in international registration.

Taking into account the results achieved, GRATA International law firm expresses its gratitude to the PORAJ team for providing highly qualified and competent legal services.

Bearing in mind the fruitful cooperation, the International Law Firm GRATA recommends PORAJ Patent Office as professional and reliable legal advisor.

Tulegenova G.B.
G GRATA Law Firm LLP