Archiwum Team - Сторінка 3 з 3 - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa
Anna Cybulka

Współwłaścicielka Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | prawnik | rzecznik patentowy | mediator
Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, strategie w IP, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Sprawy sporne.
Trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej. Delegat CNIPA, w latach 2009-2017, (Stowarzyszenia Rzeczników Europejskich) do EUIPO. Ośmioletnia kadencja w Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członkini Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Mediator stały w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Języki: polski, niemiecki, angielski, rosyjski

adres email: acybulka@poraj.com