Kancelaria PORAJ proponuje rozwiązania dostosowane do potrzeb Uczelni:

  • wykonujemy badania zdolności oraz czystości patentowej, stanu techniki, a także zakresu ochrony wynalazku

  • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową oraz dozorujemy proces rejestracyjny do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (bezpośrednio przed UPRP, EPO, WIPO lub za pośrednictwem rzeczników rodzimych w konkretnych Państwach)

  • monitorujemy terminy dotyczące utrzymywania praw ochronnych na wynalazki (krajowe, regionalne, międzynarodowe)

  • monitorujemy rejestry poszczególnych Urzędów narodowych pod względem naruszania patentów na wynalazki

  • wyceniamy wynalazki

  • prowadzimy postępowania w sprawach naruszania oraz wykonywania praw z patentów.