Jagoda Węglewska - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Jagoda Węglewska

Magister prawa | aplikant radcowski | starszy specjalista ds. własności intelektualnej.

Specjalizacja: prawo własności przemysłowej, w szczególności sprawy sporne dotyczące znaków towarowych. Laureatka nagrody Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pracę magisterską „Aspekty terytorialne w prawie własności przemysłowej”.

Języki: polski, angielski

adres email: jweglewska@poraj.com