Cezary Bolechowski - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Cezary Bolechowski

Magister prawa | Aplikant radcowski | Asystent prawny

Jego zainteresowania skupiają się w szczególności na postępowaniach spornych w zakresie naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw autorskich.
Laureat 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie z prawa własności intelektualnej IP Challenge 2020 (2020 r.).Finalista VII ogólnopolskiego konkursu z postępowania karnego (2019 r.). Finalista XVI ogólnopolskiego konkursu Eye on Tax (2021 r.). Zwycięzca V edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego pt. „Dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej w drodze powództwa przeciwko osobie trzeciej”.

Języki: polski, angielski, niemiecki

Adres email: cbolechowski@poraj.com