Cezary Bolechowski - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Cezary Bolechowski

Asystent prawny | absolwent prawa UAM

Jego zainteresowania skupiają się w szczególności na postępowaniach spornych w zakresie naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw autorskich.
Laureat 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie z prawa własności intelektualnej IP Challenge 2020 (2020 r.). Finalista VII ogólnopolskiego konkursu z postępowania karnego (2019 r.). Finalista XVI ogólnopolskiego konkursu Eye on Tax (2021 r.).

Języki: polski, angielski, niemiecki

adres email: cbolechowski@poraj.com