raport euipo

Własność intelektualna i młodzi Europejczycy

87% młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat z wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej deklaruje, że przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawdziło, czy źródło było legalne lub nielegalne podczas uzyskiwania dostępu do treści cyfrowych lub przy okazji zakupu dóbr fizycznych.Weryfikacja ta polegała na wyszukiwaniu w Internecie komentarzy lub opinii (58%), sprawdzaniu wiarygodności właściciela witryny (31%) i… Read More »Własność intelektualna i młodzi Europejczycy