Godzinna konsultacja online Konsultacja zawiera:
 • 60 min. rozmowy na platformie Google Meet lub Zoom;
 • analizę problemu, porady i wyjaśnienia rzecznika patentowego, radcy prawnego lub eksperta od spraw IP, dotyczące praw własności przemysłowej, w tym możliwości i trafności zgłoszenia znaku towarowego, wzoru, wynalazku, a także praw autorskich, czynów nieuczciwej konkurencji;
 • tematy dotyczące na przykład:
  • strategii i wyboru znaku towarowego do zgłoszenia lub innych praw,
  • naruszenia praw,
  • wyjaśnienia postanowień umowy,
  • wskazówek dot. brakujących lub wadliwych zapisów w umowach,
  • wskazania argumentów przydatnych w negocjacjach,
  • wstępnej oceny i porady w sprawach spornych (np. po otrzymaniu wezwania do zaniechania naruszeń czy też w przypadku naruszenia Twoich praw przez innych, zwłaszcza w Internecie).
 • ewentualną analizę dokumentów sprawy (podczas 60 minutowego spotkania to maksymalnie 3-4 znormalizowane strony, czyli około 6000 znaków ze spacjami)
Konsultacja nie zawiera:
 • reprezentacji przed sądami czy innymi organami
 • reprezentacji w trakcie negocjacji z drugą stroną
 • przygotowania dokumentów, w tym opinii prawnej, umowy, pisma – odpowiedzi na wezwanie, bądź wezwania
 • niczego, co nie mieści się w czasie 60 minut przeznaczonych na spotkanie.
  UWAGA: prosimy o podanie, w polu „dodatkowe uwagi”, danych stron i krótkiego opisu sprawy, ponieważ przed spotkaniem musimy przeprowadzić wstępną ocenę potencjalnego konfliktu interesów. Unikanie konfliktu interesów jest naszym obowiązkiem, jeśli więc okazałoby się, że taki konflikt istnieje, nie będziemy mogli wykonać usługi i zobowiązujemy się do natychmiastowego zwrotu kwoty wpłaconej za konsultację. Zamawiając konsultację, potwierdzasz, że masz prawo udostępnienia powyższych informacji w celu przeprowadzania oceny konfliktu interesów przez Kancelarię Prawno-Patentową Poraj oraz potwierdzasz, że podane przez Ciebie dane są prawdziwe.

Godzinna konsultacja online

400  brutto
brutto
325  netto
Wyczyść

Po wykluczeniu ryzyka konfliktu interesów otrzymasz e-mail z propozycją 3 terminów konsultacji, po potwierdzeniu konkretnej daty i godziny spotkania otrzymasz link do zalogowania się na wybranej platformie on-line.