Memy internetowe vs. prawo autorskie

Memy internetowe (memes, ang.) to jedna ze współczesnych i bardzo popularnych form twórczości internetowej. Te obrazkowe dzieła pojawiają się w sieci komentując bieżące, ważne wydarzenia

Więcej

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe są prawem o charakterze majątkowym. Dotyczą więc dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu. Ich istotą jest przyznanie twórcy lub posiadaczowi prawa,

Więcej

Autorskie prawa osobiste

Prawa osobiste to ważna kategoria praw autorskich. Przepisy dotyczące autorskich praw osobistych zostały uregulowane w rozdziale 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W

Więcej

Ochrona własności intelektualnej

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA to wytwór pracy twórczej człowieka. W polskim prawie własność intelektualna to wszystko, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci

Więcej