grafiki_fb-1-1

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe są prawem o charakterze majątkowym. Dotyczą więc dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu. Ich istotą jest przyznanie twórcy lub posiadaczowi prawa, wyłączności na korzystanie z utworu…
grafiki_fb

Autorskie prawa osobiste

Prawa osobiste to ważna kategoria praw autorskich. Przepisy dotyczące autorskich praw osobistych zostały uregulowane w rozdziale 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W najprostszych słowach – chronią więź…