Uladzimir Cybulka

Rzecznik patentowy
nr wpisu w Urzędzie Patentowym RP 3424

Telefon: +48 606 765 582
Adres e-mail: ucybulka@poraj.com

 

Adres kancelarii​: ul. J. Słowackiego 31/33 lok. 1, 60-824 Poznań
Telefon sekretariat: +48 61 843 21 00  
Fax: +48 61 842 51 74  
E-mail: kancelaria@poraj.com

Miejsca parkingowe znajdą Państwo wzdłuż ulic Słowackiego, Prusa jak i przy Placu Asnyka.
Znajdują się one w strefie płatnego parkowania od poniedziałku do piątku,w godzinach 8:00-18:00 (parkomaty gotówkowe).