Pomoc w prowadzeniu strategii ochrony praw własności intelektualnej dla wzorów przemysłowych 

  • Umowy / zapisy zapewniające bezpieczeństwo dla firmy

  • Rejestracje wzorów przemysłowych

  • Dozorowanie terminów uiszczania opłat za posiadane prawa (inaczej wygasają)

  • Monitoring konkurencji | branży | produktu

  • Prowadzenie sporów w zakresie IP

  • Ściganie naruszycieli

  • Szkolenia kadry zarządzającej, menedżerów produktów z zagadnień praw własności intelektualnej.