Proponujemy współprace zapewniającą ochronę prawną wynalazku, która wymaga:

  • przygotowywania opinii prawnych i analiz dotyczących wynalazków

  • sporządzania umów dotyczących procesu wdrożenia i komercjalizacji wynalazków

  • prowadzenia mediacji i negocjacji w sprawach dotyczących wynalazków

  • prowadzenia postępowań cywilnych i karnych w sprawach naruszeń praw z patentów

  • opracowywania polityki ochrony rozwiązań technicznych w przedsiębiorstwie.