Zastrzegamy wzory w 

0

krajach

Zastrzegamy wzory od

2020

roku

Zastrzegliśmy już 

1 0

wzorów

Dla kogo

Designer

Producent

uczelnia

importer pośrednik

Działy prawne

Korzyści

Ochrona Twojego Biznesu

przed nieuczciwą konkurencją. Chroń wzór, który stworzyłeś i promujesz. Zadbaj o narzędzie do walki z podróbkami. Zastrzeżenie wzoru gwarantuje Tobie pierwszeństwo i asekuruje prawnie Twoje działania

Prestiż i wiarygodność

Twój design jest promuje Twoją markę na rynku i stanowi o Twojej wiarygodności

Pomoc i wiedza

Twoim wzorem na wszystkich etapach – od jego powstania, poprzez rejestrację, egzekwowanie Twoich praw aż po ich wycenę

Korzyści finansowe

prawa z rejestracji na wzory przemysłowe są dziedziczne oraz zbywalne a jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań

Etapy

To podstawa naszej współpracy. Chcemy dowiedzieć się, jak najwięcej o zgłaszanym przez Ciebie wzorze przemysłowym. Jesteśmy dostępni zarówno telefonicznie +48 606 765 582 oraz elektronicznie ucybulka@poraj.com.

Nie pozostaniesz sam ze zgłoszeniem swojego wzoru – będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji

To podstawa naszej współpracy. Chcemy dowiedzieć się, jak najwięcej o zgłaszanym przez Ciebie wzorze przemysłowym. Jesteśmy dostępni zarówno telefonicznie +48 606 765 582 oraz elektronicznie ucybulka@poraj.com.

Oferujemy sprawdzenie dostępności Twojego wzoru w rejestrach na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie wzorów identycznych i wysoce podobnych na zasadzie sztych-próby . 

Oferujemy sprawdzenie dostępności Twojego wzoru w rejestrach na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie wzorów identycznych i wysoce podobnych na zasadzie sztych-próby . 

Gratulacje! Certyfikat ochronny jest Twój! Przez najbliższe 5 lat od dnia zgłoszenia Twój wzór posiada prawa wyłączne.

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego wzoru zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Nie pozostaniesz sam ze zgłoszeniem swojego wzoru – będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego wzoru zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Monitorowanie rynku pod kątem potencjalnych naruszeń, kontrola terminów i korespondencja z Urzędem Patentowym.

Gratulacje! Certyfikat ochronny jest Twój! Przez najbliższe 5 lat od dnia zgłoszenia Twój wzór posiada prawa wyłączne.

Monitorowanie rynku pod kątem potencjalnych naruszeń, kontrola terminów i korespondencja z Urzędem Patentowym.

Opłaty

zastrzeżenie wzoru

od 1067 zł

od 1350 zł

*podane ceny są cenami netto.
*nie uwzględniają opłat urzędowych wnoszonych bezpośrednio
przez Klienta do danego Urzędu

zaufali nam

Magdalena KowalakPrezes Zarządu Stary Browar, Dyrektor Finansowy
Read More
Zespół ekspertów Kancelarii Poraj rzetelnie i z należytą starannością realizował zlecenie z zakresu wyceny grupy znaków towarowych Stary Browar.
Andrzej Podeszwawłaściel Jaxon
Read More
Zespół ekspertów Poraj wykonywał zlecenie z zakresu wyceny znaków towarowych Jaxon posiadanych i wykorzystywanych przez nasze przedsiębiorstwo. Świadczone usługi charakteryzował wysoki poziom merytoryczny oraz dogłębna analiza sytuacji prawnej i rynkowej.
Prezes ZarząduApart
Read More
Zespół ekspertów Kancelarii Poraj rzetelnie i z należytą starannością realizował nasze zlecenia uzyskania praw ochronnych z zakresu własności intelektualnej. Świadczone usługi charakteryzował wysoki poziom merytoryczny oraz indywidualna analiza sytuacji prawnej i rynkowej.
Paweł TurnoPrezes Zarządu BB Investment S.A.
Read More
Eksperci Poraj wykonali analizę sytuacji prawnej i rynkowej serii znaków towarowych BBI oraz udzielili rekomendacji dotyczących sposobu korzystania i zarządzania nimi.
Z upoważnienia Piotr Majchrzak, Wiceprezes Sądu Okręgowego
Read More
Pani Anna Cybulka została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Z upoważnienia Piotr Majchrzak, Wiceprezes Sądu Okręgowego
Read More
Pan Uladzimir Cybulka został wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dr Anna Stachowiak-SzrejbowskaBIOTALENT WP4 leader
Read More
Specjaliści z kancelarii Poraj przeprowadzili szkolenie dla doktorantów w ramach programu BIO-TALENT na temat "Overview of Intellectual Property Rights" w Instytucie Genetyki Roślin, PAN.
Ewa StoleckaPZZ Herbapol S.A.
Read More
Wieloletnia współpraca z Kancelarią Poraj daje naszej firmie gwarancję pomocy w sytuacji: sporu - gdy pojawi się oznaczenie naruszające prawa Herbapolu; sporu sądowego; naruszeń praw ochronnych znaków; doradztwa w zakresie umów i licencji; doradztwa strategicznego z zakresu praw własności intelektualnej.
Previous
Next

Kontakt

Uladzimir Cybulka

Rzecznik patentowy
nr wpisu w Urzędzie Patentowym RP 3424

 

Zadzwoń : +48 606 765 582

Adres e-mail : ucybulka@poraj.com