PL EN DE BY RU

Wskazówki praktyczne

Patenty

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) ostrzega Zgłaszających wynalazki w systemie PCT przed nieuzasadnionymi wezwaniami do uiszczenia opłat za publikacje / prowadzenie poszukiwań w bazach danych w odniesieniu do ich już opublikowanych zgłoszeń PCT. Informujemy, że wezwania te nie mają związku z postępowaniami zgłoszeniowymi i nie są przez Urzędy inspirowane ani autoryzowane.

Stosowny komunikat Urzędu Patentowego RP:

 

W  Polsce nie uważa się za wynalazki posiadające zdolność patentową m.in.:

  • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
  • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
  • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
  • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
  • programów do maszyn cyfrowych;
  • przedstawienia informacji.
  • ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

 

W Polsce nie uważa się za wynalazki patentowalne:

  • wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (zabronienie korzystania z wynalazku przez prawo nie oznacza, iż jest to sprzeczne z porządkiem publicznym – np. wynalazek dot. broni jądrowej etc.)
  • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt (nie dotyczy mikrobiologii)
  • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi, oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach (nie dotyczy to produktów, np. substancji, mieszanin, stosowanych w diagnostyce lub leczeniu).

na górę
Jesteśmy na Google+
Google+