PL EN DE BY RU
Strona główna / Usługi / SPRAWY KARNO-CELNE

SPRAWY KARNO-CELNE

Granica jest często punktem kluczowym dla ochrony praw własności intelektualnej bądź punktem zwrotnym ich "nadużywania".

Jeżeli w ofercie rynkowej obecne są markowe designerskie wyroby w bardzo niskiej cenie: odzież, biżuterię, zegarki, perfumy, torby, rękawiczki, apaszki, paski, filmy, programy etc. to może się okazać, że te produkty są wiernymi kopiami oryginałów i w rzeczywistości jest to oferta towarów podrobionych, towarów pirackich lub po prostu - towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

Towary podrobione są to towary celowo produkowane w taki sposób, aby wyglądały łudząco podobnie/identycznie jak towary oryginalne. Towary te wraz z opakowaniem bezprawnie są oznaczone cudzym zarejestrowanym znakiem towarowym i produkowane są bez zgody właściciela przedmiotowego znaku towarowego. W związku z tym naruszone zostają prawa właściciela danego znaku towarowego zgodnie z prawem wspólnotowym lub prawem konkretnego Państwa.

Towary pirackie są to towary będące kopiami lub zawierające kopie, wykonane bez zgody osoby posiadającej prawa autorskie/pokrewne/do wzoru przemysłowego/użytkowego. Produkty pirackie są przeważnie kopiami wytworów cudzej pracy intelektualnej (np. płyty DVD, oprogramowanie, filmy) często niemożliwe do odróżnienia od oryginałów, wytwarzane bez zgody właściciela praw własności intelektualnej.

Inne towary naruszające prawa własności intelektualnej: towary naruszające patenty, dodatkowe prawa ochronne, wykorzystujące cudze nazwy/oznaczenia geograficzne, cudze nazwy pochodzenia lub chronione odmiany roślin/rasy zwierząt a także wszelkie formy/matryce służące do wykonania towarów naruszających cudze prawa własności intelektualnej.

Oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w sprawach karno-celnych:

 • doradztwo prawne oraz pomoc w zakresie:
  • o ochronę na granicy,
  • obrony przed zarzutami naruszania praw własności intelektualnej
 • sporządzenie wniosków:
  • o ochronę na granicy,
  • o odnowienie ochrony na granicy,
  • o zniszczenie towarów,
  • o pozbycie się towarów inaczej niż kanałami handlu, w sposób wykluczający wyrządzenie szkody posiadaczowi prawa.
  • o podjęcie w stosunku do nielegalnych towarów wszelkich innych środków pozbawiających dane osoby możliwości uzyskania korzyści ekonomicznych z transakcji.
  • o orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskami o ściganie - wnioski o podjęcie działań przez organy celne,
 • reprezentacja Klientów przed organami ścigania i urzędami celnymi,
 • formułowanie wszelkich pism procesowych i składanie wniosków dowodowych,
 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawach o naruszenie praw,
 • współpraca z organami ścigania i urzędami celnymi w zakresie ścigania sprawców,
 • dozorowanie procedur zniszczenia zatrzymanych towarów,
 • przygotowanie ewentualnych porozumień z naruszycielami.
 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej

na górę
Jesteśmy na Google+
Google+