Utwór czy nie utwór? Jak go chronić? Co z nim zrobić?

W gąszczu przepisów dotyczących  prawa autorskiego pomagamy znaleźć właściwy trop.

Prawo autorskie

Prawo autorskie chroni jako utwór każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia. Nabycie prawa autorskiego jest niezwykle łatwe – nie wymaga rejestracji czy uiszczenia opłaty, czego nie można powiedzieć o udowodnieniu posiadania praw autorskich – stąd popularność rejestracyjnego systemu praw własności przemysłowej.

Wymogi, które musi spełniać dobro niematerialne, aby mogło zostać uznane za utwór:

  • wynik pracy człowieka (wytwór przyrody nie może być utworem)
  • ustalenie w jakiejkolwiek postaci – przedstawienie dzieła innym niż twórca osobom (utrwalone, ustne itd.)
  • przejaw działalności twórczej – jest nowym tworem intelektu, nie jest kopią istniejących tworów

Kancelaria PORAJ oferuje usługi i dobre rozwiązania z zakresu prawa autorskiego dopasowywane do potrzeb Państwa i rynku:

  • doradztwo, opiniowanie w zakresie praw autorskich;
  • przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich oraz rozporządzania nimi;
  • prowadzenie działań mających na celu ochronę praw autorskich
  • prowadzenie spraw sądowych dotyczących praw autorskich oraz dóbr osobistych.