Wprowadzające w błąd oznaczanie przedsiębiorstwa lub towarów albo usług, naśladownictwo produktów, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa lub zakazana reklama to tylko przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji.

Realia rynkowe jednoznacznie potwierdzają, iż niestety nie zawsze zasada konkurowania w zgodzie z dobrymi obyczajami jest przez przedsiębiorców respektowana.

Jak się przed tym bronić?

Jak działać, by nie naruszać cudzych praw?

Zespół naszej Kancelarii Patentowej troszczy się, aby z jednej strony doradzać jak prowadzić działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, z drugiej pomaga chronić przed czynami nieuczciwej konkurencji, podmiotów konkurencyjnych, w tym naśladujących produkty w sposób niedozwolony.

Pomagamy w negocjacjach, rozmowach ugodowych, przygotowujemy wszechstronne opinie porównawcze produktów czy oznaczeń.

Od lat skutecznie prowadzimy procesy sądowe w zakresie dochodzenia roszczeń z nieuczciwej konkurencji, pomagamy w zbieraniu materiałów do procesów, w tym dowodów, służymy pomocą w opiniach i analizach porównawczych.