Wynalazki

Patent to zabezpieczenie wyłączności wymyślonego i wypracowanego rozwiązania technicznego. Samo bycie twórcą pomysłu, nawet wdrożenie często z...

Znaki towarowe

Znak zmienia firmę z "niewidzialnej" w „rozpoznawalną”, tworzy wartość niematerialną, która ma kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności.

Ochrona, wycena, audyt praw

Profesjonalne wyceny różnych rodzajów aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw...

Opinie i umowy

Przygotowujemy opinie dla Klientów w sprawach spornych. Nasze opinie koncentrują się na ocenie naruszeń wraz z określeniem zalecanych przez nas kroków prawnych.

Naruszenia

W sprawach naruszeń praw naszych Klientów szukamy optymalnych dla danej sprawy rozwiązań rekomendując najlepszą drogę zakończenia sporu.

Wzory przemysłowe

Pojęcie "design" odświeżyło i utrwaliło swe znaczenie w XXI wieku i to nie tylko ze względu na wartości artystyczne lecz przede wszystkim rynkowe. Wzór, wizerunek, kształt...

Badania

W myśl zasady „informacja to klucz do sukcesu” poszukujemy, zbieramy i analizujemy dla Państwa informacji dot. zgłaszanych praw przez konkurencyjne podmioty, rozwiązań alternatywnych, śledzimy...

Sprawy sporne i sądowe

Kancelaria ma duże doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw spornych, tworząc przy sprawach złożonych zespoły multidyscyplinarne, ułatwiające wszechstronne i merytoryczne...

Zarządzanie prawami klienta

Aby wykorzystać w pełni uzyskane prawo wyłączne należy o nie dbać. Dlatego też po uzyskaniu rejestracji wspieramy i doradzamy w zakresie używania, utrzymywania i poszerzania prawa ochronnego.

Nieuczciwa konkurencja

Co jest czynem nieuczciwej konkurencji? Jak się przed nimi chronić? Jak działać by nie naruszać cudzych praw? Wprowadzające w błąd oznaczanie przedsiębiorstwa...

Prawo autorskie

Utwór czy nie utwór? Jak go chronić? Co z nim zrobić? W gąszczu prawa autorskiego pomagamy znaleźć właściwy trop. Prawo autorskie chroni jako utwór każdy przejaw działalności twórczej...

Mediacje

Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania konfliktu pomiędzy stronami z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.