Rejestrujemy znaki

na terenie 154 krajów

Rejestrujemy znaki

od 1991 roku

Rejestrujemy znaki

ponad 2500 znaków

Korzyści

wynikające z rejestracji znaku poprzez Kancelarię Prawno-Patentową PORAJ

Ochrona Twojego
biznesu

Chroń markę, którą tworzysz i promujesz.

Sposób na nieuczciwą konkurencję

Rejestracja znaku gwarantuje Tobie pierwszeństwo i asekuruje prawnie Twoje działania

Źródło korzyści finansowych

Czerp korzyści z tytułu udzielania licencji lub franczyzy na korzystanie ze znaku.

Prestiż
i wiarygodność

Znak towarowy jest twarzą Twojej firmy na rynku i stanowi
o Twojej wiarygodności

Wiedza
i zrozumienie

Zaopiekujemy się Twoim znakiem na wszystkich etapach – od jego powstania, poprzez rejestrację, egzekwowanie Twoich praw po ich wycenę

Pomoc
i opieka

Pomagamy we wszelkich formalnościach związanych z rejestracją Twojego znaku

Etapy

jak przebiega proces rejestracji znaku

1

Skontaktuj się z nami

To podstawa naszej współpracy. Chcemy dowiedzieć się, jak najwięcej o zgłaszanym przez Ciebie znaku towarowym oraz branży, w jakiej działasz. Jesteśmy dostępni zarówno telefonicznie +48 606 765 582 oraz elektronicznie ucybulka@poraj.com.

2

Weryfikacja/badania

Oferujemy sprawdzenie dostępności Twojego znaku na rynku na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie oznaczeń identycznych i wysoce podobnych na zasadzie sztych-próby – koszt takiej usługi na terenie RP to 350 zł*, a na terenie UE 450 zł*. Badania czystości ochronnej to kompleksowa analiza istniejących na rynku znaków, przeprowadzona całościowo z wykorzystaniem zarówno publicznych, jak i płatnych baz. Koszt badań na terenie RP – 850 zł*, natomiast na terenie UE – 1300 zł*.

*podany koszt obejmuje wynagrodzenie Kancelarii netto. Ustalenie szerszego / innego zakresu terytorialnego weryfikacji/badania podlega indywidualnej wycenie na życzenie Klienta.

3

Przygotowanie dokumentów

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego znaku zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

4

Złożenie dokumentów do Urzędu i kontrola przebiegu rejestracji

Nie pozostaniesz sam ze zgłoszeniem swojego znaku – będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji

5

Ewentualny sprzeciw

Ze względu na wielość podmiotów na rynku i związanej z tym sporej liczbie znaków towarowych – występuje prawdopodobieństwo, że zgłoszenie Twojego znaku będzie przedmiotem postępowania sprzeciwowego. W takim wypadku nie będziesz sam – oferujemy doradztwo i pomoc w obronie Twojego znaku w postępowaniach zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.**

**Koszt usługi nie jest objęty honorarium zgłoszeniowym i za każdym razem jest ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od konkretnej sprawy.

6

Sukces, czyli otrzymanie świadectwa rejestracji

Gratulacje! Certyfikat ochronny jest Twój! Przez najbliższe 10 lat od dnia zgłoszenia Twoje oznaczenie posiada prawo wyłączne z rejestracji znaku!

Opłaty

Zgłoszenie
znaku
towarowego

podane ceny są cenami netto.
*nie uwzględniają opłat urzędowych wnoszonych bezpośrednio
przez Klienta do danego Urzędu

Proponujemy również :

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz

Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o zgłaszanym znaku towarowym oraz branży, w której działasz.

Wstępna weryfikacja

flag-poland

od 350 zł

flag-eu

od 450 zł

Odpowiemy na pytanie, czy Twojego oznaczenia ktoś wcześniej nie zarejestrował. 

Badanie czystości ochronnej
znaku

flag-poland

od 850 zł

flag-eu

od 1300 zł

Odpowiemy na pytanie, jakie są szanse na uzyskanie rejestracji na Twój znak towarowy.

*podane ceny są cenami netto.
*nie uwzględniają opłat urzędowych wnoszonych bezpośrednio przez Klienta do danego Urzędu

Opinie

zobacz kto nam zaufał

Zespół ekspertów Kancelarii Poraj rzetelnie i z należytą starannością realizował zlecenie z zakresu wyceny grupy znaków towarowych Stary Browar.

Magdalena Kowalak, Prezes Zarządu Stary Browar, Dyrektor Finansowy

Zespół ekspertów Poraj wykonywał zlecenie z zakresu wyceny znaków towarowych Jaxon posiadanych i wykorzystywanych przez nasze przedsiębiorstwo. Świadczone usługi charakteryzował wysoki poziom merytoryczny oraz dogłębna analiza sytuacji prawnej i rynkowej.

Andrzej Podeszwa, właściel Jaxon

Eksperci Poraj wykonali analizę sytuacji prawnej i rynkowej serii znaków towarowych BBI oraz udzielili rekomendacji dotyczących sposobu korzystania i zarządzania nimi.

Paweł Turno, Prezes Zarządu BB Investment S.A.